Narzędzia:

Dnia 20-05-2015 godz. 15:11:47

Za: 52 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19