Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 80. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego

Dnia 06-05-2015 godz. 11:45:49

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19