Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Dnia 16-04-2015 godz. 16:17:52

Poprawka 6

Za: 59 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17