Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Dnia 16-04-2015 godz. 16:17:29

Poprawka 5

Za: 58 Przeciw: 19 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 20