Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Dnia 16-04-2015 godz. 16:17:07

Poprawka 4

Za: 57 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19