Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Traktatu między Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Królestwem Niderlandów oraz Republiką Portugalską, ustanawiającego Europejskie Siły Żandarmerii EUROGENDFOR, sporządzonego w Velsen dnia 18 października 2007 r.

Dnia 16-04-2015 godz. 16:38:37

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 59 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 16