Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli

Dnia 16-04-2015 godz. 16:32:53

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16