Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

Dnia 16-04-2015 godz. 16:32:01

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 57 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 24 Nie głosowało: 19