Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-04-2015 godz. 16:31:14

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 58 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 17