Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Dnia 16-04-2015 godz. 16:30:27

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 53 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 18