Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Dnia 16-04-2015 godz. 16:30:03

Poprawka 45

Za: 58 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17