Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Dnia 16-04-2015 godz. 16:29:15

Poprawka 43

Za: 58 Przeciw: 22 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19