Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-04-2015 godz. 16:04:09

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 56 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17