Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Dnia 16-04-2015 godz. 16:27:14

Poprawka 36

Za: 56 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21