Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Dnia 16-04-2015 godz. 16:24:11

Poprawka 25

Za: 29 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17