Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Dnia 16-04-2015 godz. 16:23:34

Poprawka 23

Za: 1 Przeciw: 81 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18