Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Dnia 16-04-2015 godz. 16:23:01

Poprawka 21

Za: 57 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18