Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Dnia 16-04-2015 godz. 16:22:25

Poprawka 19, 31

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17