Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Dnia 16-04-2015 godz. 16:20:45

Poprawka 15

Za: 58 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19