Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Dnia 16-04-2015 godz. 16:19:11

Poprawka 9

Za: 59 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18