Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Dnia 16-04-2015 godz. 16:18:48

Poprawka 8

Za: 58 Przeciw: 21 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 18