Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

Dnia 19-03-2015 godz. 12:36:46

Poprawka 12

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21