Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

Dnia 19-03-2015 godz. 12:36:04

Poprawka 10

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19