Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy o ewidencji ludności

Dnia 19-03-2015 godz. 13:15:02

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Za: 71 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 28