Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy o ewidencji ludności

Dnia 19-03-2015 godz. 13:14:26

Poprawka

Za: 52 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 24 Nie głosowało: 24