Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych

Dnia 19-03-2015 godz. 13:11:08

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24