Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Europejską Organizacją Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej warunków przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Europejskiej Organizacji Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej, podpisanej w Warszawie w dniu 28 października 2014 r.

Dnia 19-03-2015 godz. 13:08:40

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 74 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 26