Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 7 listopada 2011 r.

Dnia 19-03-2015 godz. 13:07:31

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 75 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25