Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1995 r.

Dnia 19-03-2015 godz. 13:05:27

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22