Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Dnia 19-03-2015 godz. 13:04:26

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 52 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 21