Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Dnia 19-03-2015 godz. 13:02:49

Poprawka 2

Za: 4 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 20