Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Dnia 19-03-2015 godz. 13:02:19

Poprawka 1, 4, 5

Za: 7 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 20