Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 19-03-2015 godz. 12:59:49

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 54 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21