Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Dnia 19-03-2015 godz. 12:57:38

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 53 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 22