Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Dnia 19-03-2015 godz. 12:55:46

Poprawka 19

Za: 24 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 20