Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Dnia 19-03-2015 godz. 12:53:13

Poprawka 9

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20