Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

Dnia 19-03-2015 godz. 12:34:24

Poprawka 4

Za: 60 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 19 Nie głosowało: 21