Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Dnia 19-03-2015 godz. 12:50:01

Poprawka 1

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23