Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Dnia 19-03-2015 godz. 12:48:09

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 21