Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Dnia 19-03-2015 godz. 12:46:53

Poprawka 12

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21