Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Dnia 19-03-2015 godz. 12:45:54

Poprawka 9

Za: 75 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 24