Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Dnia 19-03-2015 godz. 12:45:21

Poprawka 7

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22