Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Dnia 19-03-2015 godz. 12:44:16

Poprawka 3

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21