Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Dnia 19-03-2015 godz. 12:42:17

Poprawka

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20