Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Dnia 19-03-2015 godz. 12:41:11

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 74 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 21