Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

Dnia 19-03-2015 godz. 12:37:22

Poprawka 13

Za: 9 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 19 Nie głosowało: 19