Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-03-2012 godz. 10:56:38

Poprawka 1

Za: 69 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 18 Nie głosowało: 11