Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie

Dnia 29-03-2012 godz. 10:53:04

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 66 Przeciw: 5 Wstrzymało się: 20 Nie głosowało: 9