Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 120 rocznicy urodzin wielkiego matematyka Stefana Banacha

Dnia 29-03-2012 godz. 11:21:32

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Za: 87 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 11