Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym

Dnia 29-03-2012 godz. 11:12:46

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Za: 64 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 10